Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:
1) kurti korupcijai atsparią aplinką;
2) didinti antikorupcinį sąmoningumą;
3) sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką;
4) sudaryti prielaidas darniam ir veiksmingam korupcijos prevencijos subjektų sistemos veikimui;
5) mažinti ekonomines korupcijos paskatas;
6) užtikrinti aktyvų privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją;
7) skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą.

Pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės:
1) korupcijos rizikos analizė;
2) korupcijos prevencijos planavimo dokumentai;
3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
4) pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
5) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
6) korupcijos rizikos valdymo vertinimas;
7) atsparumo korupcijai lygio nustatymas;
8) antikorupcinių elgesio standartų diegimas.

Už korupcijos prevenciją Eišiškių A. Ratkevičiaus sporto mokykloje atsakingas asmuo:
Lilija Firinovič-direktoriaus pavaduotoja ugdymui +37061411327. el.p. lilija.firinovic@eisiskiuarsportomokykla.lt

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:
2023 m. – negautas nei vienas pranešimas

Daugiau informacijos antikorupcine tema:
Pateikti pranešimą apie korupciją | STT
IX-904 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (lrs.lt)
Nacionalinė kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo dokumentai | STT

Prašome skirti Eišiškių A.Ratkevičiaus Sporto mokyklai 1,2 proc., nuo GPM, paramą

X
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Toliau naršydami tinklalapyje Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika. View more
Sutinku